Wednesday, October 12, 2011

Wiedeński Park Heleny Deutsch na nowo oddany do użytku

Biografia Heleny Deutsch - pochodzącej z Przemyśla psychoanalityczki i bliskiej współpracowniczki Zygmunta Freuda - doczekała się w Wiedniu swego upamiętnienia. Przed kilku laty jej imieniem nazwano jeden tutejszych miejskich parków. 12 października tego roku - po gruntownej rewitalizacji - park został ponownie oddany do użytku.

Liczący 3000m2 Park im. Heleny Deutsch jest jednym z niewielu zielonych miejsc w tej okolicy. Wciśnięty pomiędzy wysokie zabudowania, znany był do tej pory przede wszystkim dzieciom z tutejszego przedszkola (specjalizującego się w opiece nad najmłodszymi dotkniętymi autyzmem), osobom starszym i młodzieży z sąsiedztwa. Życzenia co do przyszłego kształtu parku zostały zebrane pośród wszystkich zainteresowanych w trakcie obywatelskich konsultacji, przeprowadzonych jesienią 2009 roku. Zgodnie z nimi, w toku prac rewitalizacyjnych park zyskał nowe wyposażenie placu zabaw oraz nowe parkowe meble; na miejscu asfaltowego placu wybudowano nowoczesne boiska sportowe, pojawił się kącik do zabaw wodnych i nowoczesna toaleta. Zachowano cenny drzewostan, m.in. aleję starych lip, dodatkowo posadzono nową zieleń, m.in. wielobarwne trawniki. Z powodzeniem udało się usunąć wszelkie bariery przestrzenne, utrudniające do tej pory korzystanie z parku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Z kolei nowy projekt wejścia ma - według jego autorów - zwracać uwagę przechodniów na ten miejski skwerek.
Rewitalizacja parku, która odbyła się przy zgodnym zaangażowaniu radnych dzielnicy ze wszystkich politycznych ugrupowań, możliwa była m.in. dzięki dotacji z unijnego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oficjalna ceremonia ponownego otwarcia parku - pomimo mżącego od rana deszczu - zgromadziła liczną grupę lokalnych polityków, mieszkańców z sąsiedztwa, autorów unowocześnień, pracowników przedszkola i organizacji młodzieżowych.

Przyznanie parkowi imienia Heleny Deutsch było częścią starań o przywrócenie w przestrzeni publicznej pamięci o biografiach wybitnych kobiet. Według znawców topografii Wiednia, więcej ulic w tym mieście nosi nazwy pochodzące od roślin (np. ul. Lipowa) niż zasłużonych kobiet. Poza tym Park im. Heleny Deutsch doskonale wpisuje się w historyczny krajobraz tej dzielnicy. Nie tak daleko stąd mieści się słynna kamienica przy Berggasse 19, dawny dom Freuda, obecnie jego muzeum. Także ambulatorium psychoanalityczne i instytut szkoleniowy miały swoje siedziby w tej części miasta. O tymże związku biografii Heleny Deutsch z dzielnicą Alsergrund informuje tablica nowo powieszona na ogrodzeniu parku.

Zdjęcia:
Wiener Stadtgärten (Magistratsabteilung 42)

Paweł Kamiński