Sunday, August 22, 2010

Iris Andraschek przypomina o Helenie DeutschPodwórze głównego gmachu Uniwersytetu Wiedeńskiego (Dr. Karl-Lueger-Ring 1) zdobią popiersia naukowców sławiących naddunajską Alma Mater (łac. „matka karmicielka”)... Niestety honorem tym nie została wyróżniona chociażby jedna kobieta. Chcąc zwrócić uwagę na ten problem, w 2008 r. artystka Iris Andraschek przyozdobiła męskie popiersia tabliczkami z nazwiskami kobiet równie zasłużonych dla nauki. Nie zapomniała o Helenie Deutsch.

Oto film o akcji Iris Andraschek:
Więcej informacji o projekcie w języku niemieckim:
http://www.dieuniversitaet-online.at/