Wednesday, October 12, 2011

Wiedeński Park Heleny Deutsch na nowo oddany do użytku

Biografia Heleny Deutsch - pochodzącej z Przemyśla psychoanalityczki i bliskiej współpracowniczki Zygmunta Freuda - doczekała się w Wiedniu swego upamiętnienia. Przed kilku laty jej imieniem nazwano jeden tutejszych miejskich parków. 12 października tego roku - po gruntownej rewitalizacji - park został ponownie oddany do użytku.

Liczący 3000m2 Park im. Heleny Deutsch jest jednym z niewielu zielonych miejsc w tej okolicy. Wciśnięty pomiędzy wysokie zabudowania, znany był do tej pory przede wszystkim dzieciom z tutejszego przedszkola (specjalizującego się w opiece nad najmłodszymi dotkniętymi autyzmem), osobom starszym i młodzieży z sąsiedztwa. Życzenia co do przyszłego kształtu parku zostały zebrane pośród wszystkich zainteresowanych w trakcie obywatelskich konsultacji, przeprowadzonych jesienią 2009 roku. Zgodnie z nimi, w toku prac rewitalizacyjnych park zyskał nowe wyposażenie placu zabaw oraz nowe parkowe meble; na miejscu asfaltowego placu wybudowano nowoczesne boiska sportowe, pojawił się kącik do zabaw wodnych i nowoczesna toaleta. Zachowano cenny drzewostan, m.in. aleję starych lip, dodatkowo posadzono nową zieleń, m.in. wielobarwne trawniki. Z powodzeniem udało się usunąć wszelkie bariery przestrzenne, utrudniające do tej pory korzystanie z parku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Z kolei nowy projekt wejścia ma - według jego autorów - zwracać uwagę przechodniów na ten miejski skwerek.
Rewitalizacja parku, która odbyła się przy zgodnym zaangażowaniu radnych dzielnicy ze wszystkich politycznych ugrupowań, możliwa była m.in. dzięki dotacji z unijnego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oficjalna ceremonia ponownego otwarcia parku - pomimo mżącego od rana deszczu - zgromadziła liczną grupę lokalnych polityków, mieszkańców z sąsiedztwa, autorów unowocześnień, pracowników przedszkola i organizacji młodzieżowych.

Przyznanie parkowi imienia Heleny Deutsch było częścią starań o przywrócenie w przestrzeni publicznej pamięci o biografiach wybitnych kobiet. Według znawców topografii Wiednia, więcej ulic w tym mieście nosi nazwy pochodzące od roślin (np. ul. Lipowa) niż zasłużonych kobiet. Poza tym Park im. Heleny Deutsch doskonale wpisuje się w historyczny krajobraz tej dzielnicy. Nie tak daleko stąd mieści się słynna kamienica przy Berggasse 19, dawny dom Freuda, obecnie jego muzeum. Także ambulatorium psychoanalityczne i instytut szkoleniowy miały swoje siedziby w tej części miasta. O tymże związku biografii Heleny Deutsch z dzielnicą Alsergrund informuje tablica nowo powieszona na ogrodzeniu parku.

Zdjęcia:
Wiener Stadtgärten (Magistratsabteilung 42)

Paweł Kamiński

Wednesday, July 20, 2011

Artykuł o Helenie Deutsch w Przemyskim Przeglądzie Kulturalnym

W Przemyskim Przeglądzie Kulturalnym (1 [20] 2011) ukazał się artykuł przybliżający biografie Heleny Deutsch i Ołeny Kulczyckiej - swego czasu lokatorek leżącej w rynku kamienicy nr 26.
Autorką tekstu jest Olga Hanna Solarz, internetowe wydanie "PPK" dostępne jest pod adresem:

http://redakcja.pbp.webd.pl/ppk20.pdf

Monday, May 16, 2011

Trwają prace w parku im. Heleny Deutsch w Wiedniu

Do jesieni tego roku potrwa rewitalizacja wiedeńskiego parku im. Heleny Deutsch. Ten miejski skwer, położony w dzielnicy Alsergrund, przylega bezpośrednio do zaułka Sobieskiego. O ile nazwisko polskiego króla znane jest wszystkim jego rodakom, historia Heleny Deutsch - tak i park - na długi czas popadły w zapomnienie.

Ten uroczy zakątek imieniem Heleny Deutsch nazwany został dopiero przed kilkoma laty. Wcześniej określany był mianem Pulverturm-Park (niem. Pulverturm - prochownia). Przyznanie temu miejscu imienia zasłużonej damy psychoanalizy jest częścią starań przywrócenia w przestrzeni publicznej pamięci o wybitnych kobietach. Ponoć w Wiedniu więcej ulic nosi nazwy pochodzące od drzew (np. Lipowa) niż kobiecych postaci historycznych...
Park im. Heleny Deutsch pasuje do swojej dzielnicy. Nie tak daleko stąd mieści się kamienica przy Berggasse, dawny dom Freuda, obecnie jego muzeum.

Park im. Heleny Deutsch jest jednym z niewielu zielonych miejsc w tej okolicy. Jako że jest wciśnięty pomiędzy wysokie zabudowania, nie wszyscy przechodnie o nim wiedzą. Mimo to park jest licznie uczęszczany przez dzieci z tutejszego przedszkola (specjalizującego się w opiece nad najmłodszymi dotkniętymi autyzmem), osoby starsze i okoliczną młodzież.

Przygotowania do rewitalizacji parku podjęto z inicjatywy przewodniczącej dzielnicy Martiny Malyar. Kreślenie planów poprzedziła akcja obywatelskich konsultacji, zakończona we wrześniu 2009 roku. Konretne prace przestrzenne podjęte zostały przez przez wydział wiedeńskiego magistratu odpowiedzialny za miejskie parki i ogrody, we współpracy z biurem projektowania przestrzeni inżyniera Karla Grimma.

W toku prac w parku ma zawisnąć tablica upamiętniająca Helenę Deutsch.Tak prezentował się park w styczniu 2010 roku
Tablica informująca o pracach budowlanych

Na rewitalizację parku Unia Europejska przeznaczyła 700 tyś. euro
Okazały drzewostan został prawie w pełni zachowany, wycięto trzy drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu odwiedzających. Na ich miejsce posadzono trzy nowe


Rewitalizacji poddano cały obszar parku, zdemontowano także stary plac zabaw
Tutaj powstanie boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkęPrace rewitalizacyjne przeprowadza firma specjalizująca się w projektowaniu przestrzeni


Wszystkie zdjęcia: Paweł Kamiński


Park im. Heleny Deutsch jest dobrze ukryty wśród zwartych wysokich zabudowań dziewiątej dzielnicy:


Helene-Deutsch-Park w Wiedniu pokaż na większej mapie

Sunday, August 22, 2010

Iris Andraschek przypomina o Helenie DeutschPodwórze głównego gmachu Uniwersytetu Wiedeńskiego (Dr. Karl-Lueger-Ring 1) zdobią popiersia naukowców sławiących naddunajską Alma Mater (łac. „matka karmicielka”)... Niestety honorem tym nie została wyróżniona chociażby jedna kobieta. Chcąc zwrócić uwagę na ten problem, w 2008 r. artystka Iris Andraschek przyozdobiła męskie popiersia tabliczkami z nazwiskami kobiet równie zasłużonych dla nauki. Nie zapomniała o Helenie Deutsch.

Oto film o akcji Iris Andraschek:
Więcej informacji o projekcie w języku niemieckim:
http://www.dieuniversitaet-online.at/